edunext

tanulás, másképp.

MI-politika, okosan
2024. Feb.14.

MI-politika, okosan

Szerző: Kömlődi Ferenc

A 2023-24-es tanév megkezdése előtt sok oktatási intézményben igyekeztek mesterségesintelligencia-stratégiát kidolgozni: mikor használják a tanárok és a diákok a technológiát, mit tegyenek a csalások ellen stb. E stratégiák egyikét mutatjuk be, valamint az utat, ahogy az érintett philadelphiai egyetem eljutott odáig.

Az újtípusú, generatív mesterséges intelligencia (MI) 2022 végén indult, tavaly kibontakozott térhódítása rengeteg területen, köztük az oktatásban is erősen érezteti hatását. A ChatGPT-t 2022. november harmincadikán tette közkinccsé a fejlesztő OpenAI, azóta valóban komoly változásokat hozott.

Hogyan készüljenek fel felsőoktatási intézmények a technológia alkalmazására, illetve hogyan alkalmazzák azt?

Ismerd meg a mesterséges intelligenciát!

A philadelphiai állami egyetem, az 1884-ben alapított Temple University vezetősége már 2022-ben látta: iránymutatásra, majd használati stratégia kidolgozására lesz szükségük.

Tudták: a generatív MI szakadás-szerű (diszruptív) folyamatokat fog elindítani, amelyeket jobb megelőzni, mint kullogni utánuk.

Oktatók és hallgatók elkerülhetetlenül kérdéseket fognak feltenni, amelyeket meg is kell tudniuk válaszolni

– gondolták.

Az egyetem vezetősége nem informatika-szakértőkből áll, oktatási technológiákat viszont napi szinten használnak. Törvényszerűen pedagógiai oldalról közelítik meg azokat, de ezúttal ügyeltek rá, hogy a generatív MI más aspektusairól és lehetséges hatásairól is legyenek ismereteik.

Máig tartó, a jövőbe ívelő, folyamatos megismerési folyamat:

a kampusz különböző fókuszcsoportjai közötti építő párbeszéd kezdődött.

Első lépésként kapcsolatot teremtettek az általuk kialakítandó MI-politikában esetleg érintett érdekelt felekkel: az egyetem mesterségesintelligencia-szakértőivel, a szenátussal és mindazokkal az oktatókkal, akiknek szakterületét leginkább befolyásolja az új technológia.

Kíváncsiak voltak az aggályaikra, őket pedig az érdekelte, hogy a vezetőség miket tanul az MI-ről, illetve nekik mit kellene gondolniuk a technológia tanításra és tanulásra való felhasználásáról.

Blogposztokat kezdtek el publikálni, többek között Utazásom az MI-nyúllyukba címmel. Az írások arra összpontosítanak, hogy – különösen a kiértékelés tekintetében – az evidenciákon nyugvó oktatási alapokhoz való visszatérés miként segíti eligazodni őket a mesterséges intelligencia kihívásai között.

Az egyetemen dolgozó érdekelt felek tapasztalatainak meghallgatása után a lehetséges felhasználási eseteket tanulmányozták, kísérletezgettek velük. Utóbbira a generatív MI tanítási felhasználását meghatározó álláspont kidolgozásához vezető egyik legfontosabb lépésnek tartják.

Akkor is csalunk, ha nem csalunk, vagy akkor sem csalunk, ha csalunk?

Generatív MI-ről nehéz az akadémiai integritás megemlítése nélkül tanórán beszélni. Nyomós ok van rá: ha teljes mértékben kihasználják a benne lévő potenciált, akkor képes megcsinálni a diákoknak kiosztott feladatokat is.

A piacon persze már beszerezhető a „mesterségesintelligencia-csalásokra”, az általa generált tartalomra – például diákok dolgozatában – fényt derítő csomó technológia, használatuk viszont egyáltalán nem egyértelmű, sőt, problémákat idézhet elő.

Az egyetem vezetősége erre a kihívásra reagálva igyekezett újrakeretezni és -értelmezni a csalás-narratívát.

MI-detektáló eszközök helyett inkább magával a csalással foglalkoztak.

Az oktatókkal arról beszélgettek, hogy mi készteti rá a diákokat, hogyan előzhető meg, hogyan bíztathatják a hallgatókat munkájuk, házifeladataik tényleges elvégzésére.

Mielőtt hozzáférést kapnak az MI-csalást felderítő eszközökhöz, a Temple Egyetem oktatóinak aszinkron képzést kell elvégezniük. A tanfolyamon megtanulják az eszközök működését, miért nem tudnak mindig pontos munkát végezni, használatuk milyen potenciális problémákkal járhat.

Javaslatokat kapnak arra, hogyan fogalmazzák meg a generatív MI órai munkához való használatával kapcsolatos elvárásokat, hogyan kommunikáljanak a diákokkal, ha csalás gyanúja merül fel.

A vezetőség azt akarja, hogy a tanárok minden szükséges infóhoz hozzájussanak, és ha az MI-csalásazonosító mellett döntenek, felelősségteljesen tegyék.

Az MI-használat nem egyértelmű jele az adott diák negatív hozzáállásának, félrevezető szándékának

– hangsúlyozzák. 

Ember-gép együttműködésről ugyan nem írtak, pedig pont arról van szó: az MI nem helyettünk, hanem velünk közösen végzi el a munkát, hozzátesz valamit, amire mi nem vagyunk képesek.

MI-használat: a tanszékeké és a tanároké a döntés

Az információk összegyűjtése, az MI-t használó lehetséges feladatokkal és tevékenységekkel való kísérletezés, majd a szükséges erőforrások biztosítása után, időszakos átfogó politikát javasoltak a 2023-24-es tanévre.

Úgy gondolták, hogy az MI-használat engedélyezése az adott tanár, tanszék döntése, amit viszont jól át kell gondolniuk, időre van szükségük hozzá.

Ezért a szabályozás kimondja:

az MI mindaddig nem használható tanórákon, amíg egy oktató, tanszék nem tartja kifejezetten szükségesnek.

A technológia fejlődésével, a felsőoktatási intézmény MI-politikája is valószínűleg változni fog, de az a gyakorlat érvényben marad, hogy az oktatóké a döntés, amelyhez mindenféle támogatást, információt megkapnak: blogbejegyzéseket, videókat, workshopokat stb.

Tudatosan alkalmazva, az MI nagyon hasznos oktatási (tanítási-tanulási) eszköz. A vezetőség célja, hogy az egyetem valóban fel legyen készülve rá, előnyeit és buktatóit a diákok is megértsék, hiszen alkalmazásáról csak így hozható adatokkal megtámogatott, felelős döntés.