edunext

tanulás, másképp.

Tartalom-előállító MI alkalmazás nyert a Fáy Alapítvány pályázatán
2023. Oct.26.

Tartalom-előállító MI alkalmazás nyert a Fáy Alapítvány pályázatán

Szerző: Edunext

A Fáy András Alapítvány első alkalommal ítélte oda a Csányi Sándor által alapított Oktatási Innovációs Díjat, amellyel formabontó logopédiai terápiát és élményalapú művészeti oktatást is kitüntettek.

Kihirdették az oktatási eszközök és módszertanok terén kiemelkedő, innovatív gyakorlatok elismerésére és támogatására létrehozott OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj nyerteseit. A több mint húszmillió forint összdíjazású, Dr. Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója által alapított díjat három kategóriában – általános iskola alsó tagozat, felső tagozat, valamint középiskola – ítélték oda.

A közel háromszáz beérkezett pályázat a legkülönfélébb oktatási területekhez kapcsolódik.

Alapkészségek (írás, olvasás, matematika), logopédia, zene, képzőművészet, történelem, STEM tárgyak, atomfizika, nyelvtanulás, agrártananyagok, egészségre nevelés és személyiségfejlesztés. Az eseményen részt vett Varga Mihály pénzügyminiszter és Dr. Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke is.

Varga Mihály

A Dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsman, Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, Csejtei Ildikó, az OTP Fáy Alapítvány ügyvezetője, Dr. Érdi Péter számítógépes agykutató, valamint Polgár Judit nyolcszoros sakkolimpikon által alkotott zsűri döntése alapján arany fokozatú elismerést kapott Mészáros Zsuzsanna budapesti rajztanár, Csányi Csilla Zita győri logopédus, valamint a Redmenta Edutech Kft.

Ezüst díjat nyertek a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének és az MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoportnak a munkatársai, továbbá Csóti Melinda kecskeméti pedagógus és tanítványa, Kovács István, valamint a Herman Ottó Intézet és a Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató Kft. csapata. Bronz díjban részesült a Köninger Szilárd Junior Príma-díjas építész által képviselt CAN Architects, a Makerspace Központi Digitális Alkotóműhely, valamint Zsigó Zsolt Miklós, nyíregyházi matematika-fizika szakos tanár.

Polgár Judit

A nagydíjat a Redmenta Edutech mesterséges intelligencia-alapú tartalomkészítő alkalmazásának fejlesztői vehették át.

A zsűri egy különdíjat is odaítélt Versényi Anna debreceni tanár-pszichológus kamaszok számára kifejlesztett, önsértés megelőző, mentális egészség helyreállítását célzó programjának.

A végeredmény a beadott pályázatok minőségére, a kezdeményezés pedagógiai és innovációs értékére, hatókörére, valamint az eredményességére adott pontszámok alapján alakult ki.

Csányi Sándor

– Ahhoz, hogy a magyar oktatási rendszer megbízható, sőt, egyre jobb felkészültségű szakembereket neveljen, nemcsak minőségi felsőoktatásra, de biztos alapokra: színvonalas, a tehetséggondozás mellett a hátrányból indulók felzárkóztatására is alkalmas alap- és középfokú oktatásra van szükség.

Meggyőződésem, hogy ez utóbbi egy demokratikus, egészséges társadalom fundamentuma is.

– mondta ünnepi beszédében Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, aki egyúttal bejelentette a pályázat folytatását is: jövőre is lesz tehát Fáy Oktatási Innovációs Díj.

Az idén először kiosztott elismerésekkel Csányi elmondása szerint arra próbálják ráirányítani a figyelmet, hogy a magyar iskolákban igenis színvonalas innovációs munka folyik:

sok pedagógus dolgoz ki és használ új, jövőbemutató módszereket, amelyeket jó gyakorlatként érdemes volna szélesebb körben is megismertetni.

– A jelentős pénzjutalommal járó díjjal a pedagógusokat és oktatási szakembereket arra bátorítjuk, hogy olyan új eszközöket, megközelítéseket alkalmazzanak, amelyek fokozzák a tanulás eredményességét, a tanítás minőségét, és hozzájárulnak a XXI. századi kompetenciák, köztük a digitális műveltség elsajátításához.

– húzta alá a pályázat alapítója.

Csányi Sándor

– Az, hogy már első évben ilyen sok, közel háromszáz pályázat érkezett, minket is meglepett. Ez az érdeklődés nemcsak azt jelenti számomra, hogy jelentős innovációs tevékenység zajlik a magyar oktatásban, hanem azt is, hogy sok lelkes, motivált pedagógus van, akiknek szükségük van az elismerésre

– emelte ki Csejtei Ildikó, az OTP Fáy Alapítvány ügyvezetője, aki azt is felsorolta, hogy

pályáztak vidéki kistelepülések pedagógusai éppúgy, mint budapesti elitgimnáziumok tanárai, egyetemi oktatók, logopédusok, pszichológusok, könyvtárosok, sőt az MTA egyik kutatócsoportja is, továbbá az oktatást támogató vállalkozások.

A paletta tehát igazán sokszínű.

Csejtei Ildikó, Csányi Sándor és a nagydíjas

– Módszertan tekintetében digitális, nem ritkán mesterséges intelligencia alapú kezdeményezések, valamint személyes jelenlétre épülő innovatív megoldások is vannak a pályázatok között, és érkeztek hibrid fejlesztési ötletek is.

A programok között található hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatására, tehetséggondozásra, illetve a pedagógusok munkájának könnyítésére irányuló innováció is.

– emelte ki Csejtei Ildikó.

No de lássuk hát a díjazott innovátorokat!

Általános Iskola Alsó Tagozat kategória

Arany fokozatot érdemelt Csányi Csilla Zita – Érted (?) Zenélek című pályázata, amely egy hang- és ritmusasszisztált logopédiai komplex nyelvi terápia beszéd- és nyelv(fejlődés)i zavaros gyermekek re/habilitációjára.

A nyelv- és beszédfejlesztés szolgálatába állított zenei, ritmikai anyag olyan speciális zenei-nyelvi gyakorlatokat tartalmaz, amely segíti a súlyos nyelv-és beszédfejlődési zavart mutató hat-nyolc éves gyermekek szókincsének bővülését, belső hallásuknak, a nyelv akusztikai, fonetikai, fonológiai, morfoszintaktikai és szemantikai szintjének erősödését.

Mindezek mellett a zene és éneklés pozitív hozadéka a zene hatására megszülető tanulási motiváció, a figyelem és a zenei ízlés kialakulása és a feszültség oldódása.

Ezüst fokozatot nyert a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének és az MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoportnak a munkatársai által fejlesztett online oktatási program, amely differenciált oktatást, egyéni tanulási útvonalak kialakítását teszi lehetővé pedagógusi közreműködés nélkül, és felzárkóztatásra, valamint tehetséggondozásra egyaránt alkalmas.

A tudományosan elfogadott és nemzetközi szinten is publikált elméletekre, tartalmi keretekre épülő program az óvodás kortól egészen a nyolcadik évfolyamos diákok tanulás szempontjából legfontosabb képességeinek adaptív, azaz személyre szabott mérésére, fejlesztésére szolgáló játékos feladatokat tartalmaz.

A feladatok nem az ismeretek, a tananyag elsajátítását állítják középpontba, hanem a diákok kognitív fejlődésének, gondolkodási képességeinek fejlesztését tűzik ki célul. A programcsomag alkalmas mind a hátránykompenzációt igénylő diákok felzárkóztatására, mind a tehetséges diákok fejlesztésére.

Az innováció lehetővé teszi, hogy a tanulók direkt pedagógusi segítség nélkül, online, differenciáltan haladjanak az adaptív fejlesztőprogram játékos feladatai között. A programcsomag az iskolai fejlesztések hasznos kiegészítője lehet, bizonyítottan hozzájárul a tanulás hatékonyságának növeléséhez és a XXI. században kiemelt, transzverzális, tantárgyakon átívelő gondolkodási képességek fejlesztéséhez.

Bronz fokozatot érdemelt a Can Architects Studio Bazalt Iskola koncepciója, amely az iskola fizikai terét tágítja: feltérképezi az iskolák tanulási gyakorlatát, és a szabadban fejleszti tovább a tanulási teret, közösségi tervezésben, tanárokkal és diákokkal együtt.

Tudatos és felelős térhasználatra ösztönöz, mely hosszú távon képes alakítani a tanulók és az iskolák identitását, a kültéri tanulás gyakorlati eszköztárának kiterjesztésével. A Bazalt Iskola célja egy közös alkotás, a Bazalt Tanterem létrehozása, és az itt zajló kültéri tanulási folyamatok beindítása.

A fejlesztők az oktatás megújításának egyik fontos elemének tekintik a tanulás terének tudatos használatát.

Általános Iskola Felső Tagozat kategória

Arany fokozatot kapott a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban rajzot tanító Mészáros Zsuzsanna élményközpontú oktatáson alapuló, országszerte alkalmazott Dobj egy műalkotást! programja.

A projekt vizuális alkotófeladatai egy‐egy kiválasztott művészettörténeti korral vagy képzőművésszel foglalkoznak. A diákok egy dobókockás táblázat segítségével készítik el ezeket az alkotásokat felidéző, saját rajzaikat, festményeiket. A munka során a diákokat a dobókocka véletlenszerűsége vezeti a komponálásban, az élményalapú oktatáson alapuló módszer örömteli alkotást és sikerélményt nyújt az iskolai rajzórák szűkre szabott ideje alatt is.

A keretrendszer és háttéranyag az adott korhoz, irányzathoz tartozó információkat tartalmazza. Célja a vizuális kultúra fejlesztése, nyitottság kialakítása a művészeti alkotások befogadására.

Az ezüst fokozat a Csóti Melinda és tanítványa, Kovács István által kifejlesztett, a Google Playből letölthető matematikai oktatóprogramhoz vándorolt. A MateKIT egyszerre felel meg a tanárok igényeinek (gyors ellenőrzési, és osztályozási lehetőségek, differenciálási opciók, könnyen ellenőrizhető megoldások) és a diákok szükségleteinek (kiszámítható feladattípusok, azonnali visszajelzés, egyéni haladási ütem és órai munkára jó jegy szerzési lehetőség).

Az alkalmazás 15 feladatgenerátora lefedi a tantárgy törzsanyagát. A programban található öt játék modul pedig kis izgalmat tud csempészni a tanórákba. Az applikáció teljesen ingyenes, és reklámmentes. A MateKIT egyik fő erőssége, hogy a tanárok letöltethetik a diákokkal saját eszközeikre vagy iskolai tabletekre, majd akár kiadhatják rajta a dolgozatra gyakorló anyagot.

Szülők számára is hatékony oktatási, gyakorlási segédanyag lehet.

Bronz fokozatot érdemelt a Makerspace Központi Digitális Alkotóműhely több mint tízezer gyermeken tesztelt, nemzetközileg is ismert Maker's Red Box.

A Maker’s Red Box készség- és képességfejlesztő alkotópedagógiai taneszköz a pedagógusokat támogatja abban, hogy kilépjenek a frontális oktatás megszokott keretei közül, és felkészítsék diákjaikat a XXI. századi munkaerőpiac kihívásaira. A Maker’s Red Box foglalkozásokon a diákok egy izgalmas történet részeseivé válhatnak, és valós problémákra dolgozhatnak ki saját megoldásokat a nyílt végű, a tanulók személyes érdeklődésére reflektáló kerettörténetek alapján, majd ezeket különböző technológiai eszközök segítségével modellezhetik.

A folyamat során csapatban, de választott szerepek mentén dolgoznak, és olyan fontos készségeik fejlődnek, mint a komplex problémamegoldás, a csapatmunka, a kommunikáció és a kreativitás. A változatos feladatok felébresztik a diákok belső motivációját, és mindenki megtalálja azt a szerepet, amely képességeinek a legjobban megfelel, így minden diák sikerélménnyel zárja a foglalkozásokat.

Egyaránt használható tehetséggondozásra, felzárkóztatásra vagy pályaorientációra.

Középiskola kategória

Ebben a kategóriában arany fokozatot és az OTP Fáy Alapítvány oktatási innovációs pályázatának a Nagydíját a Redmenta Edutech mesterséges intelligencia tartalomgenerátor  kapta, amely gyors és változatos, személyre szabott anyagok létrehozását teszi lehetővé az aktív tanulástól egészen a számonkérés értékeléséig.

Hatékony eszköztárat biztosít a pedagógusok számára, mert az információátadó és interaktív blokkok kombinációjával elmossa a határvonalat a játék és a tanulás között. Mindezt a social média tartalmak világában is érdekes és bevonó formátumban hozza létre akár egyetlen tankönyvi oldal fotója, beolvasása alapján. Az elkészített anyagokat a tanár ki is nyomtathatja.

A Redmenta a pedagógus számára sok időt spórol, így az sokkal több diák tanulási igényét – például SNI, egyéni tanulási utat igénylő diákok – tudja segíteni személyre szabottan. tízezer hazai tanár használja a Redmentát, az ő visszajelzéseik alapján történt az AI alkalmazás fejlesztése. Eddig száz pedagógus tesztelte, és az Education Alliance of Finland tanúsítványával rendelkezik.

Ezüst fokozatot nyert az agrárszakképzési centrumok és intézményeik számára fejlesztett, innovatív, 2D és 3D holografikus kiterjesztett valóság tartalmakkal kiegészített hibrid tanulási anyag, amelyet a budapesti Herman Ottó Intézet és a Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató Kft. csapata alkotott meg.

A projekt alkalmazza korunk innovatív eszközeit a mindennapi tanítás/tanulás hatékonyabbá tételéhez. Két eredménye: hagyományos oktató könyv, mely egy AR applikáció használatával magas színvonalú 2D és 3D holografikus kiterjesztett valóság tartalmakkal egészül ki. A másik eredmény egy, az oktatási tartalmak frontális tanítási felhasználását segítő tantermi rendszer, mely alkalmazásával az oktató 3D formában is kivetítheti a multimédiás tartalmakat a diákok számára.

A rendszer mérés-értékelési folyamatát előre elkészített Class Quiz tartalmak segítik, így a tanulók mobileszközök vagy laptopok használatával, csoportosan adhatnak számot megszerzett tudásukról.

Az iskolai szertárak hiányosságain segít a Bronz fokozatot elnyerő nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Középiskola matematika-fizika szakos tanára, Zsigó Zsolt Miklós programja, a „Semmiből szertárt”.

Az iskolai szertárak eszközkészlete általában nem felel meg a mai követelményeknek, ezért nehéz azoknak a tanároknak a helyzete, akik korszerű közösségi kísérletezést szeretnének végezni. A program célja itthon eddig nem, vagy alig ismert fizika kísérletek és eszközök fejlesztése a diákok részvételével, kis költséggel, és ezen keresztül a modern fizika tárgykörének népszerűsítése.

Emellett cél általában a STEM tárgyak népszerűsítése is, ezért iskolai versenyeket is szerveznek a program keretében, amelyek alkalmasak – főként a fizika, – de az alkalmazott mérnöki tudományok népszerűsítésére is.

Különdíj

A „KÉPesek” kamaszok számára szervezett depresszió és önsértés megelőző, mentális egészség helyreállítására alapozott képességfejlesztő komplex tanulócsoport, melyet Versényi Anna vezet.

Egyre gyakoribb az a – már felső tagozatban terjedő – trend, miszerint sok kamasz mentálisan labilis, önsértő, függő lesz, így alulteljesít, lemarad, marginális csoportokba sodródik. A projekt célja e kamaszok képesség- és személyiségfejlesztése, tehetséges területeik megtalálása és tanulásuk támogatása, valamint izolációjuk, tanulás iránti érdektelenségük kialakulásának megakadályozása.

A módszer két lépésből áll. Saját fejlesztésű, mentális egészséget helyreállító csoportfoglalkozásokból és tantárgyakba építve más és más tananyag feldolgozó módszerekből (társasjáték, matematikai árverés, képi feldolgozás szabad asszociációkkal), amelyek a vizualitást helyezik előtérbe, és a bevésődést segítik. A tantárgyi fejlesztés az első szakasz csoportos énerősítő és izolációt megelőző személyiségfejlesztő foglalkozásaira épül.

A program nemzetközi pszichológiai kutatási eredményekkel megalapozott, mérésekkel igazolt. A pályázó kamaszkori autoagresszióval foglalkozik (önsértés, szerhasználat, egyéb függőségek), melyről könyve is jelent meg 2020-ban Karcolások címmel.

Az OTP Fáy Alapítvány célja a fiatalok jövőtudatos gondolkodásának, ezen belül kiemelten a pénzügyi kompetenciáiknak a fejlesztése. Pályaorientáció, fenntarthatóság, valamint a sikeres élethez fontos szociális kompetenciák területén is nyújt képzéseket általános és középiskolások, illetve fiatal felnőttek számára. 2021 novemberétől felnőttoktatási intézményként is működik. 

Évente harmincezer diák vesz részt ingyenes szemléletformáló képzésein, amelyek saját gyakorlatorientált módszertanra épülnek, és mind jelenléti tréningek formájában, mind digitális formában elérhetőek.

Az Alapítvány két korszerű, high-tech eszközökkel felszerelt Oktatási és Innovációs Központot is üzemeltet Budapesten, illetve Nyíregyházán. Edukációs programjai, termékei számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültek.