edunext

tanulás, másképp.

Megmutatni a láthatatlan matematikai összefüggéseket
2023. Aug.19.

Megmutatni a láthatatlan matematikai összefüggéseket

Szerző: Váradi Ibolya

Harminc évig tanított általános iskolai tanítónőként egy Aggtelek környéki kis faluban, Perkupán, miközben egy külföldön is elismert, innovatív eszközt is kifejlesztett azért, hogy kézzelfoghatóbb legyen a gyermekek számára a matek. A Matanda nevű korongos abakusz arra hivatott, hogy megkönnyítse a matematika oktatását. Az eszközt 2008-ban Szöulban a Női Feltalálók első Világkiállításán aranyéremmel díjazták. A megmérettetésen tizenhárom ország 127 találmánya szállt versenybe. Csordásné Anda Évával, nyugdíjas tanítónővel, a Matanda feltalálójával beszélgettünk, aki az élményalapú oktatásban, a minél több érzékszerv bevonásában és a szemléltetésben hisz.

Miért van szükség olyan eszközökre az oktatásban, mint a Matanda?

– Eszköz nélkül matematikát tanítani olyan, mintha sötétben tapogatózva próbálnánk megtalálni egy tárgyat a lakásban. Miből gondoljuk azt, hogy egy gyermek számára jelentenek valamit az olyan elvont fogalmak, mint például az, hogy hat? Ez a Matanda nevű korongos abakusz a matematika tanulás alapjainak megértését segítő eszköz módszerét is magába foglalja.

A Matanda abban segít, hogy szemléltessük mindazokat a matematikai szabályokat, törvényszerűségeket, amelyeket elvont fogalmi szinten sokkal nehezebben értenének meg a diákok. A sikeres matematika tanításhoz nélkülözhetetlen a vizualitás.

A legnagyobb elismerésként tartom számon, hogy Nagy József professzor, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének volt igazgatója ezt mondta nekem az egyik konferencia után: “Éva, magának sikerült láthatóvá tenni a láthatatlan matematikai összefüggéseket.” Ennél nagyobb dicséret nem is kell a Matandának. A professzor méltatása mellett a Szegedi Tudományegyetem kontrollcsoportos kísérletei is igazolták az korongos abakusz felzárkóztató képességét. 

Honnan jött a korongos abakusz ötlete? 

– Mindig is kísérletező szellem voltam, ezt az édesapámtól örököltem. Szerettem volna tovább vinni a nevét, ezért is lett a nevemből, Anda Éva és a matematika szóból a mozaikszó: Matanda. Rengeteget gondolkodtam azon, hogyan lehetne segíteni azoknak a diákoknak, akik le vannak maradva matematikából. Sokan nincsenek megfelelően előkészítve az iskolára. Őket egyedül hagyni egy tanítási órán öngyilkosság, hiszen így amellett, hogy nem fognak fejlődni, csak a magatartásuk romlik, ami végül az egész osztályét rontani fogja.

Fotó: Vecsei J.

Egyszer a gombos dobozomban turkáltam, amikor találtam egy gyönyörű nagy gombot. Az egyik lapja színes volt, a másik sima, ez adta az ötletet, hogy készítsek egy eszközt, amelynél nem normálisan fűzöm fel a gombokat, hanem az élükön. Kipróbáltam előtte hagyományos módon is felfűzni őket, de ez a gyerekek kezében összeakadt. A gombos doboz lehetett az isteni szikra, ebből indult az egész. A Matandátt először 2002-ben védettem le.

Hiszem, hogy a korongos abakusz lesz a golyós abakusz utódja. 

Egy gombtól Szöulig 

Hogyan működik ez az eszköz? 

– A matematika tanulás alapjainak megszerzése nélkülözhetetlen a tovább haladáshoz. Az eszközben rejlő végtelenül sok differenciálási lehetőség mindezt biztosítja. Továbbá azt is, hogy a hátrányokkal küzdő gyermekek is előrébb jussanak önmagukhoz képest, mert a Matanda vizuális eszköz,rendszerezett ismeretet nyújt, így nekik is tud segíteni. A megfigyelőképességet, emlékezetet, képzeletet, gondolkodást is fejlesztik vele. 

Ha például csak ötös számkörben mozog a gyermek, akkor öt korongtól többet biztosan nem mutatok neki. Először inkább csak három koronggal foglalkozunk: egy piros, egy kék, egy piros. Azt mondom, figyelje meg jól, majd megkérem, hogy vagy rajzolja le, amit látott, vagy hangoztassa. Ha piros volt a korong, tapsolni kell, ha kék, koppintani, mert a tapsolástól piros lesz a tenyerünk, a koppintástól meg kék lesz a bütykünk.

Fotó: Vecsei J.

Minden új ismeretet és „mankót” kapcsolunk a már meglévőhöz, így az maradandó, könnyen előhívható lesz. Miközben megfigyeli, beszélhetek is, elterelem a figyelmét, tesztelem, hogy mennyire tudja megosztani a figyelmét arra, amit mondok, és amit lát, vagy látott maga előtt, akkor is, ha eltakarom. Van, aki ha azt mondom, rajzolja le, először két elemet sem tud megjegyezni – vagy azt sem, hogy mivel kezdődött.

A Matandával megtanulja a gyermek, hogy egy ilyet hogyan lehet megjegyezni. (De az is lehet, hogy a tanulónak van egyéb módszere, ezt is meghallgatjuk.) Próbálom a logikát belevinni mindenbe, mintát adni, hogy ők is próbálkozzanak, „kreatívkodjanak”. Egy ilyen egyszerű feladaton keresztül rengeteg dolgot lehet felfedezni és megtanítani, miközben azt is jól érzékeli, hogy a tíz rendszerében hol van a három, mennyivel kell kipótolni tízre. 

Hány éves gyermekeknek ajánlja a Matanda használatát? 

– Már óvodás korban is használható. Ekkor memóriát, megfigyelőképességet fejlesztünk vele. A gyermekek ismerkednek a mennyiségekkel, relációkkal, a hozzáadás és kivonás fogalmával. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy óvodában is fejlesszenek minden gyermeket, ugyanis ekkor a legfogékonyabbak. Ne vegyük el tőlük ilyenkor a fejlődés lehetőségét!

Első osztályban a négy alapműveletet, a számok tulajdonságait, a tízes átlépést húszas számkörben és még sok minden mást gyakorolhatnak a Matandán. A másodikban a százas számkörben a szorzást és osztást, valamint minden másodikos tananyagot látványosan tanulhatnak meg, és gyakorolhatnak rajta.

Ön szerint hogyan kellene az iskolákban a matematikát oktatni? 

– Az alábbiak szükségesek: rendszer, vizualitás, tevékenység, Matanda. Nagyon fontos az, hogy stabil alapokkal rendelkezzenek a tanulók. Mit jelent az, hogy stabil alap? Első sorban a tízes számkör készségszintű ismeretét. A mostani fejlesztő munkáim során azt látom, hogy bizony vissza kell menni a tízes, húszas számkörbe, mert ha pl. nem érti a tízes átlépést húszas számkörben, nagyobb számkörökben egyértelmű, hogy elakad: nem tud tovább haladni. 

Rájöttem, hogy nagyon pici lépésekben, egyet sem kihagyva lehet a matematika-oktatásban előre haladni, különben sikertelenek leszünk. Nemcsak a pedagógus, hanem a gyermek is. Ha elakad, megutálja a matekot még egy jó képességű tanuló is. A Matandávval egy-két fejlesztési alkalom után is jönnek olyan visszajelzések, hogy visszajött a gyerek önbizalma és a tanulási kedve.

Ezek felejthetetlen élmények számomra. 

Befektetés és digitalizáció a jövő

Ön tart akkreditált képzést is a tanítóknak a Matanda iskolai használatáról. Milyen visszajelzések érkeznek? 

– Jelenleg harminc órás tanfolyam érhető el “Felkészítés Matanda korongos abakusszal a kompetencia-alapú matematikatanítás és problémamegoldó gondolkodás megalapozására, fejlesztésére” címmel. Rengeteg a pozitív visszajelzés. Az egyik tanítónő azt mondta: “Már nem is tudok, és nem is akarok Matanda nélkül matekot tanítani”. 

Számomra a legnagyobb öröm, amikor azt látom, hogy a gyermekeknek felcsillan a szemük. Volt egy anyuka, aki azzal jött, hogy a kitűnő tanuló gyermeke elvesztette az érdeklődését a tanulás iránt, iskolába sem akar menni. Kiderült, hogy azért, mert elvesztette a fonalat matekból, és az hatalmas stresszt okozott számára. A tízesátlépést nem értette. Néhány alkalom, fejlesztés után a Matandával sikerült megértenie: felcsillant a szeme, és az óta újra örömmel tanul, kitűnő.

Az anyuka csodálkozva kérdezte, hogy ennyi az egész? Igen, ennyi! Meg kell találni, hol akadt el a gyermek, és onnan kell elindulni, ahol még biztosan mozog. Szomorú, hogy egy vizuális eszközzel milyen könnyen meg lehet értetni az alapokat, miközben rengeteg gyerek szenved!

Fotó: Vecsei J.

Az iskolai használat mellett egyre több szülő is megrendeli az eszközt otthoni használatra. Tudják ők egyedül használni? 

– Ehhez minden segítséget megkapnak. Sokszor megterhelő, hiszen minden e-mailre én válaszolok, emellett segédanyagokat is küldök a szülőknek. Szeretnék nekik teljeskörű támogatást nyújtani és ezzel minél több gyermeknek segíteni. Erre csak addig lesz szükség, amíg elkészül a régóta tervezett Módszertani Kézikönyv, amely folyamatban van.

Hogyan képzeli a Matanda jövőjét? 

– Bár már nyugdíjas éveimet töltöm, 68 évesen sem pihenek meg. Igyekszem mindent megtenni azért, hogy a Matanda minél többekhez eljuthasson. Éppen egy befektetővel tárgyalunk. Ha minden a tervek szerint halad, akkor az eszköz digitális verziója is elérhetővé válik magyar és angol nyelven.

Emellett a jelenlegi fából készült termékeket műanyagból is elkezdjük gyártani, hogy bárki számára megfizethető legyen. A műanyag mellett természetesen az eredeti, fa verzió is megmarad a palettán.

Ha vigyáznak a tartós eszközökre, a családban a következő generációnak is továbbadhatják.